Μήπως τα μαθηματικά είναι πιο ενδιαφέροντα απ’ όσο νομίζετε;

Τα μαθηματικά είναι μία γλώσσα που όλοι μπορούμε να μάθουμε. Έχουν συγκεκριμένη μεθοδολογία και λογική. Σκεφτείτε μία γλώσσα, όπως τα γαλλικά ή τα αγγλικά – αν ακολουθήσουμε σωστά τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού τους, τότε μόνο μπορούμε να τα μιλάμε σωστά.

«Οι αριθμοί κυβερνούν το σύμπαν.» – Πυθαγόρας

BEAUTY OF MATHEMATICS from PARACHUTES on Vimeo.