Παρασκευή 04.11.2016

Β’ Γυμνασίου
Να υπολογιστούν οι τιμές των αριθμητικών παραστάσεων

Α. 

Β.


Γ’ Γυμνασίου
Να κάνετε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς πολυωνύμων

Α.

Β.